*Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna Ustawa z dn. 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, nr 234, poz. 1570).
Konferencja jest skierowana także do przedstawicieli innych zawodów medycznych (jak pielęgniarki, ratownicy, farmaceuci, diagności).
Treści reklamowe produktów Rx są niedostępne podczas transmisji dla osób nieuprawnionych do wystawiania recept.